Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
KALENDÁŘ AKCÍ
FOTOGALERIE
WEBOVÉ KAMERY
ODKAZY
KONTAKTY

ÚŘEDNÍ DESKA

LID. ARCHITEKTURA

SLUŽBY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DNEŠNÍ UDÁLOST
spacer
Předpověď počasí :
spacer
Kdo je online
Hosté online: 1
Žádný člen není online

Registrovaní členové: 3
Neaktivovaní členové: 0
Nejnovější člen: Michal
spacer
Články: AKTUALITY
Veřejná zakázka
Vážení, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko připravuje zadání společné veřejné zakázky na služby pro tři projekty „Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – střed, západ, východ“. Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. Dílo bude financováno ze Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční – Osa podpory 4 - Energetický management a koncepce – Výzva č. EFEKT 3/2023 - Zpracování místní energetické koncepce a z vlastních prostředků objednatele. 1. Údaje o veřejném objednateli, kontaktní osoba Název: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH) Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko Zastoupeno: Ondřejem Dopitou, statutární zástupce IČ: 70151156 DIČ: CZ70151156 Datová schránka: vnjszen Kontaktní osoba: Mgr. Jan Holeček Telefon: 608231955 E-mail: holecek@mashlinecko.cz (dále jen jako „objednatel“) 2. Druh a předmět veřejné zakázky Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování třech místních energetických koncepcí (dále také jako MEK) pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, a to zcela dle metodického pokynu programu EFEKT III – výzva 3/2023: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce. Pro praktické provedení projektu byl na základě doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR celý mikroregion rozdělen na 3 související a provázané území: Střed: Hlinsko (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 9416), Hamry (219), Holetín (797), Miřetice (1289), Studnice (458), Tisovec (342), Včelákov (554), Vítanov (448), Vortová (226) Západ: Trhová Kamenice (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 956), Bojanov (644), Hodonín (73), Horní Bradlo (426), Krásné (147), Všeradov (143), Vysočina (694) Východ: Krouna (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 1425), Dědová (136), Chlumětín (215), Jeníkov (452), Kameničky (792), Kladno (245), Mrákotín (342), Otradov (281), Pokřikov (257), Raná (346), Svratouch (891), Vojtěchov (396) 2 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména následující body: 1. komplexní zpracování třech místních energetických koncepcí (v min. rozsahu: identifikační údaje, analýza výchozího stavu enenrgetické situace, možná řešení – zásobník projektů, energetický akční plán) pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, a to zcela v rozsahu dle metodického pokynu programu EFEKT III – výzva 3/2023: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce, 2. představení příslušné koncepce široké veřejnosti v každém vymezeném území (střed, západ, východ), tzn. celkem tři představení široké veřejnosti, 3. závěrečné vytvoření prezentace z výsledků zakázky (v prezentačním programu) pro potřeby objednatele (za každou MEK), 4. zpracování tzv. manažerského shrnutí a stručného propagačního materiálu (leták) za každou MEK, 5. během realizace celé zakázky budou probíhat pracovní výbory (průběžné představení postupu prací objednateli), 6. po odevzdání ucelené pracovní verze všech tří koncepcí proběhne připomínkování ze strany objednatele, 7. vypořádání připomínek objednatele a široké veřejnosti. 3. Způsob hodnocení nabídek Objednatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky. Kritérium pro hodnocení nabídek je stanoveno pouze jedno, a to celková cena zakázky za všechny tři koncepce dohromady (100 %) při dodržení všech cenových limitů zadávacích podmínek, přičemž nejnižší celková cenová nabídka bude hodnocena jako ekonomicky nejvhodnější. 4. Místo a lhůta pro podání nabídek: a) Je přípustné pouze elektronické podání nabídky, a to prostřednictvím datové schránky zadavatele. b) Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zveřejnění výzvy k podání nabídek na webových stránkách objednatele www.hlineckoregion.cz a končí dne 23. 2. 2023 ve 12.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik doručení nabídky do datové schránky objednatele. Veškeré náležitosti k podání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy. Ve Studnici dne 6. 2. 2023 Ondřej Dopita předseda výboru SOMH Příloha: Zadávací dokumentace

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE

Svratouch - Obec Svratouch Vás zve v sobotu 6. srpna 2022 na již 7. setkání rodáků a přátel u příležitosti 630. výročí první písemné zmínky o obci Svratouch. Celodenní program začíná již v 8.00 hodin a zakončen bude v podvečer volnou zábavou, kdy k tanci a poslechu bude hrát kapela TATA BAND Josefa Kučery. Občerstvení ..... ( více zde )PŘEBOR ŠKOL ORP HLINSKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ

Hlinsko - Spolek SKI Klub Hlinsko pořádá v pátek 11. února 2022 XI. ročník Přeboru škol ORP Hlinsko ve sjezdovém lyžování pod záštitou starosty města Hlinska. Závody se uskuteční ve Ski areálu Hlinsko, Na Stráni 171. Závodit se bude v obřím slalomu (jedno kolo). Přihlášky do závodu prosím zašlete nejpozději do ..... ( více zde )DIVADELNÍ SPOLEK VICENA - "ÚNOS V NEAPOLI"

Svratouch - Obecní úřad Svratouch oznamuje, že v sobotu 23. října 2021 přijede divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí s představením komedie "Únos v Neapoli" do obce Svratouch do sokolovny. Začátek představení je v 18:00 hodin, vstupné dobrovolné. Kaštánková ..... ( více zde )"OTUŽUJEME SE PRO KÁŤU"

Hlineckoregion - Výzva pro otužilce, pomozme Katce získat rehabilitační přístroj Motomed Viva 2, bohužel nehrazený zdravotní pojišťovnou, prostřednictvím akce: "OTUŽUJEME SE PRO KÁŤU" ..... ( více zde )KULTURNÍ AKCE - LISTOPAD 2018

Hlinsko - Přehled kulturních akcí v listopadu 2018 nejen v Multifunkčním centru. Betlém Hlinsko - Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek ..... ( více zde )KULTURNÍ AKCE - ŘÍJEN 2018

Hlinsko - Přehled kulturních akcí v říjnu 2018 nejen v Multifunkčním centru. Bramborová sobota - Příležitost ochutnat různé odrůdy brambor, některá tradiční jídla a dozvědět se zajímavosti o pěstování i šlechtění brambor. Program je připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě. Možnost ..... ( více zde )SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK V HLINSKU DNE 28.9.2018

Hlinsko - V pátek 28. září 2018 od 9 do 17 hodin se v prostoru památkové rezervace Betlém a na nábřeží před Orlovnou uskuteční již tradiční Svatováclavský jarmark, jeden z největších hlineckých jarmarků. Radost si můžete udělat například nákupem proutěného košíku, dekorací do bytu, pletenou šálou. Pro své nejbližší ..... ( více zde )VŘ SB. DVŮR HLINSKO - ROZŠÍŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY

SOMH Hlinecko - Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního ..... ( více zde )KULTURNÍ AKCE - ZÁŘÍ 2018

Hlinsko - Přehled kulturních akcí v září 2018 v Multifunkčním centru. Program podzimního abonentního cyklu 2018. V pátek 21. září od 19 hodin divadelní představení Východočeského divadla Pardubice Z postele do postele. Kulturní akce v Září 2018 ke ..... ( více zde )DNY DŘEVA V HLINSKU PROVONĚNÉ LEVANDULÍ

Hlinsko - Dny dřeva v Hlinsku se budou konat první srpnový víkend. Letošní již sedmý ročník bude lákat k návštěvě opět bohatým programem, který se bude od předešlých ročníků lišit. Dny dřeva provoněné levandulí nás v sobotu 4.8. přenesou do dřevem a levandulí zaplněného Betléma. Pořadatelé připravili pro všechny věkové ..... ( více zde )POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ VĚRY VOVSOVÉ

Kameničky - Obec Kameničky za podpory Pardubického kraje v rámci projektu Kulturního roku 2018 v Kameničkách pořádá výstavu obrazů Věry Vovsové ve výstavní síni obecního úřadu. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 4. srpna 2018 od 15.00 hodin. Výstava bude otevřena od 5. srpna 2018 do 2. září 2018, a to ..... ( více zde )KULTURNÍ AKCE - ČERVENEC 2018

Hlinsko - Kulturní akce v Červenci 2018 ..... ( více zde )POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN NA PARKET DO RANÉ

Raná - Klub přátel dobré nálady z Rané Vás srdečně zve v sobotu 30. června 2018 od 13.55 hodin na letní parket na čtvrtý ročník "Zahájení prázdnin". Na akci vystoupí Petr Martiňák, Libor Petrů, Tanja Kauerová Pařízková, Viktor Sodoma, Karel Hynek Gott, Strejci, DJ Trunec. Bohaté občerstvení pro návštěvníky je zajištěno ..... ( více zde )VÝSTAVA OBRAZŮ JANA SEIFERTA

Studnice - Obec Studnice a rodina autora si Vás dovolují pozvat do budovy bývalé školy ve Studnicích na výstavu obrazů Jana Seiferta. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v neděli 1. července 2018 od 14.00 hodin. Akci finančně podpořil Pardubický kraj. Výstava bude otevřena od 1.7. do 29.7.2018 vždy od ..... ( více zde )VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTIŠKA EMLERA V KAMENIČKÁCH

Kameničky - Obec Kameničky Vás zve v rámci Kulturního roku 2018 v Kameničkách do výstavní síně Obecního úřadu na výstavu obrazů Františka Emlera. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 30. června 2018 od 15 hodin. Výstava bude otevřena od 1.7.2018 do 31.8.2018, a to: út - ne 10:00 - 12:00 ..... ( více zde )VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY

Obec Vysočina - Dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek 21. června 2018 od 18 hodin do velkého sálu hostince ve Rváčově na slavnostní zahájení výstavy obrazů malířů Vysočiny. Akce se koná za podpory Pardubického kraje. Záštitu nad výstavou převzal senátor ..... ( více zde )I. RANDE S FRANCIÍ - VÍNO, JÍDLO, POHODA

Žďár nad Sázavou - "Ležíte na dece, pijete výborné české nebo francouzské víno, ochutnáváte gastronomické speciality z obou zemí připravené nejlepšími regionálními kuchaři, posloucháte příjemnou hudbu ... Když máte dopito, zvedáte se a jdete si s přáteli fandit na pentangový turnaj nebo si sami zahrajete ..... ( více zde )

Strana 1 z 15 1 2 3 4 > >>
Turistické informace
spacer
Kalendář událostí
Prosinec 2023
N Po Ú S Č S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Na kole i pěšky
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer
Shoutbox
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

Žádné zprávy.
spacer